⇠ Back to All News

About the steel gas tank – ความรู้เกี่ยวกับเหล็กทำถังแก๊ส

>>จากความสงสัยเริ่มต้นว่า ถังแก๊สที่เราใช้อยู่ทุกวัน ทำมาจากเหล็กแบบไหนกันนะ? คำตอบจากการแกะรอยคือ”เหล็กแผ่น” !! ได้ไง?ตามต่อกันเลย

“ถังบรรจุก๊าช/Gas Cylinder Tank”

ถังบรรจุก๊าซ เป็นภาชนะสำหรับบรรจุก๊าช เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเหล็กแผ่นรีดร้อน Spec: SG255 ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในSpec ส่วนใหญ่ของเหล็กที่นำมาผลิตถังบรรจุก๊าชมีความต้านทานแรงดึงและมีความแข็งแรงสูง ถังบรรจุ
ก๊าชที่นิยมใช้ในปัจจุบันขนาดเริ่มต้นที่ 4,7,15 และ 48 กิโลกรัม

ส่วนประกอบของถังบรรจุก๊าช ที่ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดร้อน ได้แก่

1. หูหิ้ว ทำหน้าที่ เป็นกำบังไม่ให้วาล์วถูกกระแทก และ
ใช้สำหรับหิ้ว

2. ตัวถัง เป็นการนำเหล็กแผ่นรีดร้อน มาปั๊มพ์ขึ้นรูปมีความหนามากกว่า 2.2 มม.โดยผ่านการเชื่อมต่อ หลัง
จากนั้น จะนำเข้าเตาอบความร้อน เพื่อปรับโครงสร้างละกำจัดความเค้นของเหล็ก และนำไปทดสอบแรงอัด
เพื่อหารอยรั่ว ก่อนจะผ่านการขัดผิวและนำไปพ่นสีตัวถัง

3. ฐานถัง มีไว้ป้องกันไม่ให้ก้นถังกระแทกกับพื้น และเพื่อให้ตั้งบนพื้นได้อย่างมั่นคงและแข็งแรง

ถังก๊าชLPG รูปทรงยางรถยนต์ (Toroida Tahk) หรือที่นิยมเรียกว่า “ถังโดนัท” ที่ใช้สำหรับติดตั้งรถยนต์ในปัจจุบัน
สามารถแบ่งออกตามลักษณะการติดตั้ง ได้สองประเภทใหญ่ๆ
ดังนี้

1. ถังก๊าชโดนัท แบบวาล์วอยู่ด้านใน
2. ถังก๊าชโดนัท แบบวาล์วอยู่ด้านนอก

เป็นถังบรรจุก๊าชรูปทรงยางรถยนต์ ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดร้อน โดยการนำเหล็กแผ่นไปตัดเป็นวงกลม เจาะรู
ตรงกลางนำไปปั๊มพ์ขึ้นรูป และนำไปเจียระไนขอบเสร็จแล้ว น้ำไปเชื่อมประกบเข้าด้วยกัน ทำการเชื่อม
ทั้งรอบนอกและรอบใน จากนั้นนำไปประกอบวาล์วเพื่อทดสอบรอยรั่ว แล้วนำไปพ่นสี อบสี ตามลำดับ

องค์ประกอบอื่นๆ อย่างเช่น ฝาถังจะมีขอบยาง พร้อมกับน็อตยึดล็อคส่วนขาถังเป็นส่วนที่รับน้ำหนักถังทั้งใบ ซึ่ง
ถังแต่ละใบมีน้ำหนักประมาณ 30-50 กก.(ไม่รวมน้ำก๊าช)

คุณสมบัติและลักษณะการใช้งานของถังก๊าชโดนัท แบบวาล์วอยู่ด้านใน ใช้สำหรับบรรจุก๊าช LPG เมื่อบรรจุก๊าชจะสามารถ
บรรจุได้จริงประมาณ 80-85% ของความจุถัง เพื่อป้องกันการขยายตัวของก๊าช ซึ่งถูกควบคุมการบรรจุก๊าชโดยมัลติวาล์ว

สําหรับการติดตั้งถังโดนัทประเภทวาล์วใน จะต้องติดตั้งไว้ในตําแหน่งของหลุมเก็บยางอะไหล่ในรถยนต์ ซึงการติดตั้ง
จะต้องมีเรือนกักก๊าซ และฝาปิด พร้อมกับจะต้องมีการต่อท่อระบายไอก๊าซ ออกนอกตัวถังของรถยนต์ เพื่อความปลอดภัย
ในกรณีก๊าซรั่วบริเวณมัลติวาล์ว-ข้อต่อ ต่างๆ

คุณสมบัติและลักษณะการใช้งานของถังก๊าชโดนัท แบบวาล์วอยู่ด้านนอก ใช้สําหรับบรรจุก๊าซ LPG เมือบรรจุก๊าซ จะ
สามารถบรรจุได้จริงประมาณ 75-80% ของความจุถังเพื่อป้องกันการขยายตัวของก๊าซ ซึงถูกควบคุมการบรรจุก๊าซ
โดยมัลติวาล์วสําหรับการติดตังถังโดนัทประเภทวาล์วนอกถังก๊าซประเภทนี้ใช้ติดตั้งอยู่นอกห้องโดยสาร ในตําแหน่ง
ด้านใต้ท้องของรถยนต์
(เลือกใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ในการติดตั้ง)
โดยถังก๊าซ LPG รูปทรงโดนัท แบบวาล์วนอก จะไม่มีเรือนกักก๊าซเหมือนถังก๊าซ LPG รูปทรงโดนัท แบบวาล์วอยู่ด้านใน
เพราะถังประเภทนี้จะถูกติดตังอยู่ด้านนอกของตัวรถยนต์ซึงหากเกิดการรั่วไหลของก๊าซจากบริเวณมัลติวาล์ว หรือ
ตามข้อต่อต่างๆ ก๊าซสามารถระบายออกนอกตัวรถได้ทันที

ปัจจุบัน ถังบรรจุก๊าชหุงต้ม ได้มีการพัฒนาจากการผลิตจากเหล็กแผ่น มาเป็น “คอมโพสิต” คือการใช้วัสดุใยแก้วผสมกับเรซิน
ทำให้วัสดุมีความแข็งแรงและทนทานทัดเทียมกับเหล็ก ทนแรงกะแทกไม่มีรอยร้าว เนื่องจากวัสดุลายเนอร์ที่พัน มีความเหนียว
ทนต่อการรั่วซึมของแก๊ส มีความเบา สามารถยกและเคลื่อนที่ได้สะดวก ถึงอย่างนั้น ถัง”คอมโพสิต”ก็ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก

บริษัทผู้ผลิตถังแก๊สในประเทศไทยมีหลายราย อาทิ
1. บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท เมทเทิล เมท จำกัด
3. บริษัท ชื่นศิริ จำกัด
4. บริษัท ถังเหล็กสากล จำกัด
5. บริษัท ควอลิตี้ สตีล จำกัด

หากไม่มีผู้คิดค้นถังบรรจุก๊าซ เราคงไม่มีความสะดวกในการ
ใช้ชีวิตประจำวัน และขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิงราคาประหยัด
เป็นแน่

 

** STEEL VOCABULARY **
1. COLLAR / HANDLE = หูถัง
2. VALVE = วาล์ว
3. FOOT RING = ฐานถัง
4. NATURA GAS = ก๊าชธรรมชาติ
5.HOT ROLLED STEEL SHEET = เหล็กแผ่นรีดร้อน

 

Credit : Facebook page : OSAM TRADING CO.,LTD.