⇠ Back to All News

Copper | Bronze | Brass เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานออกแบบ

Copper | Bronze | Brass ทองแดง สัมฤทธิ์ ทองเหลือง เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานออกแบบสถาปัตยกรรม

วัสดุโบราณอันเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยในประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติ คงไม่มีใครไม่รู้จักโลหะ (Metals) มนุษย์ค้นพบโลหะจากการถลุงสินแร่ ซึ่งเป็นโลหะบริสุทธิ์และมีเนื้ออ่อน ไม่มีความแข็งแรง จึงต้องปรับปรุงคุณสมบัติก่อนนำมาใช้งาน

ในวงการสถาปัตยกรรมได้นำโลหะมาใช้ในการออกแบบอย่างยาวนาน ทั้งวัสดุโลหะประเภทเหล็ก (Ferous Metals) ซึ่งมีความแข็งแรงสูง นิยมใช้สำหรับงานวิศวกรรมโครงสร้าง และวัสดุโลหะประเภทไม่ใช่เหล็ก (Non-Ferous Metals) ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหล็กในขณะที่เป็นโลหะบริสุทธิ์ นิยมใช้ในการตกแต่งอาคารทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ ทองแดง สัมฤทธิ์ ทองเหลือง ​

ทองแดง สัมฤทธิ์ ทองเหลือง ​หากมองผิวเผินเพียงภายนอก วัสดุทั้งสามนี้มีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกันมาก แล้วจะเลือกใช้วัสดุอย่างไรให้เหมาะสมกับงานออกแบบสถาปัตยกรรม?

แน่นอนว่าวัสดุทุกประเภทย่อมมีคุณสมบัติภายในที่แตกต่างกัน การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุจึงเป็นหลักสำคัญในการเลือกใช้วัสดุทองแดง สัมฤทธิ์ ทองเหลือง ให้เหมาะสมกับแนวความคิดในการออกแบบและการใช้สอยของแต่ละพื้นที่

ส่วนประกอบที่แตกต่างกันของทองแดง สัมฤทธิ์ ทองเหลือง

ทองแดง (Copper) เป็นโลหะชนิดแรกของโลก เป็นโลหะเกือบบริสุทธิ์ คือ มีสิ่งแปลกปลอมอื่นผสมอยู่ไม่เกิน 0.5% โดยน้ำหนัก มีคุณสมบัติแข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง สามารถนำมารีไซเคิลซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่ทำให้คุณสมบัติเปลี่ยนไป

สัมฤทธิ์ (Bronze) เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดง ดีบุก และสังกะสี มีคุณสมบัติแข็งแกร่งกว่าทองแดง มีความคม มีน้ำหนักเบา และสามารถขึ้นรูปทรงที่มีความยืดหยุ่นสูง

ทองเหลือง (Brass) เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงและสังกะสี  ทองเหลืองมีคุณสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกันตามปริมาณของสังกะสีซึ่งแปรเปลี่ยนระหว่าง 5 – 45 เปอร์เซ็นต์ คุณสมบัติเด่นของทองเหลือง ได้แก่ ความแข็งแรงและไม่เป็นสนิม

ส่วนประกอบของทองแดง สัมฤทธิ์ ทองเหลือง

โครงการสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันนิยมตกแต่งด้วยแผ่นทองแดง (Copper) จนกลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่น่าจับตามองทั้งการตกแต่งเปลือกอาคารภายนอก (Façade) และการตกแต่งภายใน เนื่องจากแผ่นทองแดงมีความแข็งแรงสูง อายุการใช้งานยืนยาว และที่สำคัญคือแผ่นทองแดงมีเสน่ห์ที่น่าสนใจมาก คือสามารถเปลี่ยนแปลงสีสันได้เรื่อยๆ อย่างน่าอัศจรรย์

ด้วยคุณสมบัติของทองแดง เมื่อทำปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation reaction) ระหว่างสารประกอบทางเคมีของทองแดงกับก๊าซออกซิเจนในอากาศและน้ำ ทำให้สีของทองแดงเกิดการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา สะท้อนถึงยุคสมัยของการก่อสร้าง สถาปนิกสามารถดึงเสน่ห์ของแผ่นทองแดงนี้มาสร้างสรรค์แนวความคิดในการออกแบบได้อย่างหลาก

แผ่นทองแดงแท้ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันและกำลังใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย คือแผ่นทองแดงแท้ แบรนด์ NORDIC COPPER สไตล์นอร์ดิก มาตรฐานเดียวกับประเทศฟินแลนด์  นอกจากการดัดโค้งงอ พับขึ้นรูป และระบุความยาวได้ตามต้องการแล้ว ยังมีรูปแบบสำเร็จรูปให้เลือกที่หลากหลาย ได้แก่ Standing seam, Snap lock, Shingle, Interlock เป็นต้น เอื้อต่อการออกแบบรายละเอียด (Detailed design) สะดวกต่อการจัดซื้อวัสดุ (Purchase order) และการก่อสร้าง (Construction phase)

นอกจากนี้แผ่นทองแดงแท้ แบรนด์ NORDIC COPPER สไตล์นอร์ดิก มาตรฐานเดียวกับประเทศฟินแลนด์ ยังมีเทคโนโลยีการเคลือบสีที่ทันสมัย จึงสามารถออกแบบสีและสร้างลวดลายได้ตามต้องการ

แผ่นทองแดงแท้ แบรนด์ NORDIC COPPER สไตล์นอร์ดิก มาตรฐานเดียวกับประเทศฟินแลนด์ มีค่าใช้จ่ายคุ้มค่าเทียบเท่าแผ่นอลูมิเนียม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถนำแผ่นทองแดงแท้ที่ใช้แล้วกลับมารีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit : https://www.wazzadu.com/article/3250