⇠ Back to All News

ร่วมบุญบริจาค สร้างห้องน้ำถวายวัดป่าสวรรค์คงคาราม จ.ขอนแก่น

ร่วมรับบริจาคเพื่อสร้างห้องน้ำถวายแก่วัดป่าสวรรค์คงคาราม ซึ่งขาดแคลนสาธารณูปโภคเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันมีห้องน้ำเพียง 1 ห้อง

กดเยี่ยมชมได้ที่ link ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-104660818040841