⇠ Back to All News

ต้อนรับปี 2564 ด้วยงาน Vision System โดย Seibottechnology

ต้อนรับปี 2564 ด้วยงาน Vision System โดย Seibottechnology.

เครื่องนี้เป็นงานตรวจเช็คตัวอักษรและตัวเลขซึ่งทาง Seibot เราได้ทำการทดสอบก่อนที่จะเริ่ม project นี้แล้ว ว่าความสามารถของการตรวจนั้นเป็นไปได้ถึง 95% ด้วยการใช้กล้อง Vision camera ที่มีความเร็วที่เหมาะสมกับชนิดของงานและ lighting ที่ให้การมองเห็นที่ตรงกับความต้องการ และสั่งการด้วย program, PLC.

งานชุดนี้มี 2 station   แต่ละ stationจะมีกล้อง Vision camera 3 ชุด ตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้ ภาพการตรวจเช็คจะแสดงมาที่หน้าจอ Mornitor ส่วนงานที่ตรวจไม่ผ่าน(NG) จะถูกปัดออกจากสายพานลำเลียงโดยอัตโนมัติ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ใน PLC. ความจุของข้อมูที่เก็บขึ้นอยู่กับขนาด memory card ด้วย

ภาพประกอบผลการตรวจเช็ค

ส่วนที่จะเจอปัญหากันบ่อยในการตรวจเช็คนี้มักจะเป็นเรื่องตัวเลขที่มีความคล้ายกัน เช่นเลข 3 กับเลข 8 และตัว S,  เลข 1 กับเลข 7 และตัว I . ฯลฯ

ส่วนนึงมาจากสภาพทางการภาพของชิ้นงานด้วย ซึ่งจากผลทดสอบของเราออกมาเป็นที่น่าพอใจมาก และเราจะกลับมาอัพเดทข่าวสารให้ได้รับชมกันอีกครับ

สวัสดีปีใหม่ 2564 (2021)

Seibottechnoloy.Co.,Ltd